CÁCH ĐO MÀN CỬA CƠ BẢN

Sau khi đo kích thước lọt lòng thực tế của khung cửa cần lưu ý:

Sản Phẩm

Lắp màn lọt lòng khung   cửa

Lắp màn phủ bì khung   cửa

Đối với

chiều ngang

Đối với

chiều cao

chiều sâu tối thiểu khung cửa

Đối với

 chiều ngang

Đối với

chiều cao

Màn dọc

Trừ đi 1cm

Trừ đi 1cm

6 cm

Cộng thêm 10 cm

Cộng thêm 10 cm

Màn ngang

Trừ đi 1cm

Trừ đi 1cm

10 cm

Cộng thêm 10 cm

Cộng thêm 10 cm

Màn cuốn

Trừ đi 1cm

Trừ đi 1cm

10 cm

Cộng thêm 10 cm

Cộng thêm 10 cm

Màn gỗ (25mm)

Trừ đi 1cm

Trừ đi 1cm

6 cm

Cộng thêm 10 cm

Cộng thêm 10 cm

Màn gỗ (35mm)

Trừ đi 1cm

Trừ đi 1cm

8 cm

Cộng thêm 10 cm

Cộng thêm 10 cm

Màn gỗ (50mm)

Trừ đi 1cm

Trừ đi 1cm

10 cm

Cộng thêm 10 cm

Cộng thêm 10 cm

Màn cầu vồng

Trừ đi 1cm

Trừ đi 1cm

10 cm

Cộng thêm 10 cm

Cộng thêm 10 cm

Màn tre

Trừ đi 1cm

Trừ đi 1cm

10 cm

Cộng thêm 10 cm

Cộng thêm 10 cm

 

 

Ghi chú :

1.  Nếu như chiều sâu của khung cửa ít hơn chiều sâu tối thiểu của từng loại màn thì phải lắp màn phủ bì khung cửa.

2.  Qui cách đo này chỉ áp dụng cho những khung cửa  đơn giản, có kích thước chuẩn (không bị xéo).

MÀN SÁO VẠN THÁI | STAR BLINDS   

www.star-blinds.com

 

Các tính năng www.star-blinds.vn